Doktor nauk medycznych Dorota Kwiatkowska

specjalista dermatologii i wenerologii, lekarz medycyny estetycznej

Jestem absolwentką I-szego Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej.


W latach 1996-2001 pracowałam na stanowisku asystenta w klinice dermatologii CSKWAM (obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie). Tam uzyskałam I-szy i II-gi stopień specjalizacji zakresie dermatologii i wenerologii.


W 2001 r. na Akademii Medycznej w Białymstoku, na podstawie rozprawy pt: "Zmiany stężenia magnezu

i cynku w surowicy chorych na raka skóry", uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych.


W latach 2003-2005 byłam słuchaczką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, gdzie po zdaniu egzaminu i obronie pracy dyplomowej, pod tytułem: szkodliwy wpływ promieniowania na skórę, uzyskałam tytuł lekarza medycyny estetycznej. Obecnie specjalizuję się w leczeniu chorób skóry oraz dermatologii estetycznej.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej

i Kosmetycznej (ESCAD) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti –Aging.

Stale rozwijam swoją wiedzę, biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu dermatologii

i dermatologii estetycznej.


 

Dr Anna Suwalska (Wydrzyńska)

 specjalista dermatologii i wenerologii

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizację z dermatologii i wenerologii zdobyłam po ukończeniu szkolenia w Klinice Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Należę do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Posiadam dyplomy i certyfikaty dokumentujące umiejętności z zakresu dermatologii klinicznej, estetycznej, laseroterapii i dermatochirurgii (diagnostyka znamion; wykrywanie i leczenie stanów przednowotworowych i nowotworowych skóry).

Jestem współautorem licznych prac i doniesień w czasopismach krajowych i zagranicznych a swoją wiedzę stale poszerzam biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

 


 

Dr Alicja Parysek- Burdach

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwestytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Pracuję w Klinice Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie specjalizuję się w dermatologii i wenerologii oraz prowadzę badania naukowe z zakresu łuszczycy. 

Pracuję przy Zespole Koordynacyjnym Do Spraw Leczenia Biologicznego Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej.

Wykonuję zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz dermatochirurgii (krioterapia, elektrokoagulacja, łyżeczkowanie).

Posiadam dyplomy i certyfikaty dokumentujące umiejętności z zakresu medycyny estetycznej, leczenia dermatologicznego oraz dermatoskopii.

Swoją wiedzę z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej stale poszerzam biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach polskich oraz zagranicznych.


 

 

„Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć” — Éric-Emmanuel Schmitt